HUPBR će surađivati s međunarodnim organizacijama u svrhu promicanja i ostvarenja ciljeva Udruge kroz članstvo u AESGP (Association of the European Self-Medication Industry).