Dobro došli!

Samoliječenje donosi bolje zdravstvene rezultate, učinkovitije zdravstvo i produljenje životnog vijeka!

Samoliječenje sve više postaje učinkovit način unaprjeđenja i očuvanja zdravlja. Kao metoda liječenja blažih bolesti, to nije samo liječenje simptoma bolesti uzimanjem lijekova bez recepta, nego i spremnost pojedinca da bude odgovoran za vlastito zdravlje, očuva ga i brine se o njemu, ali i da zna potražiti potrebne informacije, odnosno pravu pomoć u pravo vrijeme. Istraživanja pokazuju da su bolje informirani pojedinci skloniji samoliječenju. Uz farmaceutsku industriju, zdravstveni djelatnici važan su pokretač razvoja samoliječenja. Liječnici bi trebali savjetovati samoliječenje pacijentima koji boluju od blažih bolesti, a ljekarnici bi trebali odvajati više vremena za savjetovanje o simptomima malih zdravstvenih tegoba te o mjerama odgovorna samoliječenja. 

Hrvatska udruga proizvođača bezreceptnih proizvoda predstavila je prvi i sveobuhvatni Priručnik za samoliječenje s ciljem podizanja kvalitete savjeta pacijentima današnjih i budućih ljekarnika. Priručnik opsegom i kvalitetom sadržaja predstavlja jedinstveno izdanje i izvan granica Hrvatske, a rezultat je suradnje velike skupine ljekarnika s iznimnim iskustvom svakodnevnoga rada s pacijentima, predstavnika farmaceutske industrije, liječnika obiteljske medicine te Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode, Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske ljekarničke komore.

Članice Uređivačkog odbora magistre farmacije Martina Bonevski, Katarina Kujundžić, Luce Mandić i Mirna Radošević ističu kako promicanjem kvalitetne primjene odgovornoga samoliječenja izravno doprinosimo domaćem javnozdravstvenom sustavu. Priručnik treba ljekarnike jače pozicionirati kao profesionalne savjetnike koji pacijentima pomažu pri tretiranju minornih bolesti.  Priručnik detaljno opisuje najčešće manje zdravstvene tegobe s kojima se ljekarnici svakodnevno susreću u radu s pacijentima, s konkretnim savjetima kako mogu pomoći građanima i kvalitetno ih savjetovati. Priručnik je alat za sve ljekarnike koje potiče na savjetovanje pacijentima o minornim bolestima, što kao krajnji cilj ima i rasterećenje domaćega zdravstvenog sustava.

Priručnik sadrži uvod i 37 poglavlja u kojima smo opisali najčešće male zdravstvene tegobe s kojima se ljekarnički timovi svakodnevno susreću u radu s korisnicima ljekarničkih usluga. U uvodu govorimo općenito o samoliječenju, o regulativi te sigurnosti primjene proizvoda bez recepta. Poglavlja smo radi lakšeg snalaženja podijelili u 10 cjelina po sustavima. Svako poglavlje koncipirano je na isti način, što omogućuje jednostavnije praćenje informacija. Svaku zdravstvenu tegobu sagledavamo kroz 9 segmenata: opis indikacije, uloga ljekarničkog tima u samoliječenju, prikupljanje važnih podataka za prepoznavanje simptoma, smjernice postupanja s obzirom na simptome, pripravci za samoliječenje, ostale terapijske mogućnosti, dodatni savjeti, situacije u kojima se ne preporučuje samoliječenje i literatura.

Promocija samoliječenja na znanstveno utemeljen način može značajno utjecati za javnozdravstveni sustav Hrvatske. Prema istraživanju, koje je Udruga provela u suradnji s Centrom za istraživanje tržišta (Gfk), trećina recepata koje liječnici propisuju zapravo se odnosi na minorne bolesti koje je moguće liječiti OTC-om ili bezreceptnim lijekovima i savjetovanjem s ljekarnikom poput prehlade, začepljenja nosa, menstrualnih bolova i sličnih.

Odgovorno samoliječenje također  znatno utječe na javnozdravstveni sustav Republike Hrvatske, te donosi bolje zdravstvene rezultate, učinkovitije zdravstvo i produljenje životnoga vijeka.