Uvodna riječ

Mirna Radošević, mag. pharm., univ. spec. oec.,
Hrvatska udruga proizvođača bezreceptnih proizvoda

Nakon više od dvije godine predanog rada nesebične grupe pojedinaca, vođene unutarnjom strašću da unaprijedi ljekarničku struku, pred nama je prvo izdanje knjige na temu samoliječenja, u obliku priručnika namijenjenog cijelom ljekarničkom timu. Cilj priručnika je pomoći svim članovima ljekarničkog tima u vođenju pacijenata s manjim zdravstvenim tegobama, te omogućiti korisnicima ljekarničke usluge optimalno rješenje za njihove manje zdravstvene probleme.

Samoliječenje sve više postaje učinkovit način unaprjeđenja i očuvanja zdravlja.

Kao metoda liječenja blažih bolesti, to nije samo liječenje simptoma bolesti uzimanjem lijekova bez recepta, nego i spremnost pojedinca da bude odgovoran za vlastito zdravlje, očuva ga i brine se o njemu, ali i da zna potražiti potrebne informacije, odnosno pravu pomoć u pravo vrijeme. Istraživanja pokazuju da su bolje informirani pojedinci skloniji samoliječenju. Uz farmaceutsku industriju, zdravstveni djelatnici važan su pokretač razvoja samoliječenja. Liječnici bi trebali savjetovati samoliječenje pacijentima koji boluju od blažih bolesti, a ljekarnici bi trebali odvajati više vremena za savjetovanje o simptomima malih zdravstvenih tegoba te o mjerama odgovorna samoliječenja.

Unatoč velikom broju dostupnih informacija te brojnim stručnim edukacijama, u praksi smo uvidjeli da postoji velika “rupa” u području savjetovanja o samoliječenju. Svi smo često pretrpani količinom podataka koje prikupljamo, a iz straha da ne pogriješimo, teško filtriramo one najvažnije, te se povlačimo iz kvalitetnije komunikacije s korisnikom ljekarničke usluge. Takav pristup vodi u stvaranje slike o ljekarnicima kao prodavačima, a ne savjetnicima, što u svojoj srži jesmo. Želja nam je da ova knjiga pruži pomoć, podršku i sigurnost u samoliječenju kao dijelu zdravstvene skrbi u kojem ljekarnički tim igra ključnu ulogu i ima najjače kompetencije.

Priručnik sadrži uvod i 37 poglavlja u kojima smo opisali najčešće male zdravstvene tegobe s kojima se ljekarnički timovi svakodnevno susreću u radu s korisnicima ljekarničkih usluga. U uvodu govorimo općenito o samoliječenju, o regulativi te sigurnosti primjene proizvoda bez recepta. Poglavlja smo radi lakšeg snalaženja podijelili u 10 cjelina po sustavima. Svako poglavlje koncipirano je na isti način, što omogućuje jednostavnije praćenje informacija. Svaku zdravstvenu tegobu sagledavamo kroz devet segmenata: opis indikacije, uloga ljekarničkog tima u samoliječenju, prikupljanje važnih podataka za prepoznavanje simptoma, smjernice postupanja s obzirom na simptome, pripravci za samoliječenje, ostale terapijske mogućnosti, dodatni savjeti, situacije u kojima se ne preporučuje samoliječenje i literatura.

Priručnik je rezultat suradnje velike grupe ljekarnika s golemim iskustvom svakodnevnog rada s pacijentima, predstavnika farmaceutske industrije, liječnice obiteljske medicine te Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (Sveučilište u Zagrebu) i Hrvatske ljekarničke komore. Autori su svoj izričaj prilagodili predloženom konceptu i ispred sebe imate sadržaj koji će, nadamo se, svakodnevno biti dio vaše prakse i od velike koristi u edukaciji ne samo vas nego i novih generacija ljekarnika. Kako bismo se prilagodili njima, u pripremi je i online verzija priručnika.

Veliko hvala svima na sudjelovanju i na nesebičnoj podršci koju ste iskazali prilikom izrade prvog hrvatskog Priručnika za samoliječenje.