Uvodna riječ

HUPBR je Hrvatska Udruga
Proizvođača Bezreceptnih proizvoda.

U Hrvatskoj je danas trend samoliječenja sve rašireniji. Ljudi su sve više osviješteni o važnosti brige za vlastito zdravlje, traže savjete i informacije te žele aktivno sudjelovati kako u prevenciji, tako i u liječenju pojedinih simptoma i bolesti. I struka je danas stava da u slučaju manjih zdravstvenih tegoba nije nužan posjet liječniku već se uz savjet ljekarnika mogu koristiti bezreceptni lijekovi i medicinski proizvodi. Dobrobit samoliječenja u osnovi se svodi na ranije liječenja simptoma čime ćemo spriječiti ili odgoditi nastanak ozbiljnijih bolesti, smanjiti broj posjeta liječniku te indirektno trošak liječenja lijekovima na recept te smanjenjem stope bolovanja čime osim pozitivnog utjecaja na zdravlje ljudi utječemo i na smanjenje troškova javnog zdravstva.

U samoliječenju je najvažnija uloga ljekarnika, zahvaljujući njihovom znanju i kompetencijama te cjeloživotnom učenju s jedne strane te dostupnosti ljekarnika pacijentima s druge strane ljekarnik može savjetovati, davati informacije koje su objektivne, provjerene-dokazane i točne o prikladnim lijekovima i medicinskim proizvodima za samoliječenje.  Neosporna je činjenica da danas moderna farmacija teži kako produljenju života tako i povećanju njegove kvalitete. Iz tog je razloga danas pred zdravstvenim djelatnicima zadatak promicati zdrav način života i samoliječenje. Zadaća je farmaceutske industrije da na tržište dovodi visokokvalitetne, relevantne, pouzdane i učinkovite lijekove, medicinske proizvode i dodatke prehrani. Jedan od glavnih izazova je pri tom postavljanje visokih etičkih standarda u poslovanju čime će se uspostaviti povjerenje pacijenata. Želimo u partnerstvu sa ljekarničkim timovima stvoriti povjerenje da su savjeti i informacije koje pacijenti dobiju u ljekarnama utemeljeni na najboljem znanju, iskustvu, dokazima o učinkovitosti i neškodljivosti te individualno namijenjeni za svakog pacijenta. Uloga farmaceutske industrije je također učiniti dostupnijim bezreceptne lijekove stanovništvu.

Mi u hrvatskoj udruzi proizvođača bezreceptnih proizvoda pozdravljamo odluku Vlade Republike Hrvatske da od 1.1.2019. izjednači stopu PDV-a receptnih lijekova (onih na trošak Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) te bezreceptnih lijekova koja sada iznosi 5%. Primjerice, određenim lijekovima nadležna su tijela (kada ih se prvi puta stavljalo u promet) dodijelio status receptnih lijekova, dok im se kasnije od strane istih regulatornih tijela status promijenio u bezreceptni – bez da je došlo do promjene u svojstvima lijeka ili djelatnoj tvari. Intencija je regulatora – HALMED i EMA – mijenjati statuse izdavanja lijekova kako bi isti postali dostupniji pacijentima za samoliječenje, odnosno samofinanciranje liječenja, a čime se rasterećuje i zdravstveni budžet.

Dodatno ono što želimo istaknuti jest činjenica da je sada visina PDV-a u nama susjednim zemljama u kojima su do 1.1.2019. hrvatski pacijenti često kupovali bezreceptne lijekove viša nego u Hrvatskoj pa vjerujemo da će se pacijenti odlučiti vratiti kupovati lijekove u  Hrvatskoj čime će se porez na potrošnju uprihoditi u nacionalni proračun. Također, ova mjera rezultirat će boljom dostupnošću samoliječenja pacijentima, razvoju farmaceutske industrije kao strateške industrije te razvoju ljekarništva i očuvanja ljekarništva u ruralnim područjima.

Kristijan Jakovina