Pitaj svog ljekarnika!

Zapitaj se za zdravlje!

Javnozdravstvena kampanja „Zapitaj se za zdravlje!“, koju ove godine po prvi puta organizira Udruga HUPBR/CASI, kao jedan od glavnih ciljeva ima naglasiti i savjetodavnu ulogu ljekarnika kad je riječ o unapređenju zdravlja. Stručnost i znanje ljekarnika o zdravlju su neupitni, no ponekad i premalo iskorišteni.

Stoga je Udruga HUPBR/CASI u sklopu kampanje „Zapitaj se za zdravlje!“ kojom pojedince, ali i širu javnost u Hrvatskoj želi potaknuti na veću brigu i odgovornost prema vlastitom zdravlju i zdravlju svoje obitelji, osmislila aktivnosti tijekom kojih će i ljekarnici svojim savjetima korisnicima ljekarničkih usluga skrenuti pozornost na kampanju i na zdrave odluke kojima svaki pojedinac može poboljšati vlastito zdravlje.

• U periodu od 11. lipnja do 16. lipnja 2012. godine  u ljekarnama diljem Hrvatske će na vidljivom mjestu biti istaknuti B2 plakati i letci kampanje „Zapitaj se za zdravlje!“.

• 15. lipnja 2012. godine će se i ljekarnici aktivno uključiti u kampanju te korisnike svojih usluga informirati o kampanji „Zapitaj se za zdravlje!“ na sljedeći način:

- isticanjem bedževa na svojoj radnoj odjeći s nazivom kampanje „Zapitaj se za zdravlje!“

- pacijenti i korisnici ljekarničkih usluga će u svojoj ljekarni moći dobiti i letke s informacijama o kampanji „Zapitaj se za zdravlje!“ na kojima su i savjeti o zdravim odlukama koje svaki pojedinac treba donijeti kako bi unaprijedio svoje zdravlje

- pacijenti i korisnici ljekarničkih usluga će 15. lipnja od svojih ljekarnika moći dobiti i savjete o svome zdravlju i blažim bolestima, a ljekarnici će ih pri tome podsjetiti da brojne stručne informacije o zdravlju i načinima liječenja mogu i inače dobiti kod svog ljekarnika jer će na taj način uz stručan savjet uštedjeti vrijeme

- kako bi donijeli konkretnu zdravu odluku i podijelili je s drugima, ljekarnici će pacijente pozivati i na aktivnost „Zid zdravih odluka“  koja će se održati 16. lipnja u Zagrebu

Naša je namjera potaknuti brigu, odgovornost i svjesnost pojedinca za vlastito zdravlje i za zdravlje svoje obitelji kao i ukazati da zdrave životne navike mogu dovesti do poboljšanja općeg zdravstvenog stanja pojedinca, te čak izliječiti ili ublažiti brojne zdravstvene tegobe ili blaže bolesti. Pri tome savjeti ljekarnika trebaju postati nezaobilazni posebno osobama koje žele uštedjeti vrijeme i brže doći do informacija o načinima liječenja.

Partneri kampanje:

*Izvor: Consumer Health Products Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>