Proizvodi za samoliječenje

Postoji puno različitih dostupnih oblika proizvoda za samoliječenje i prevenciju. Sastav, namjena i/ili mehanizam djelovanja uređeni su regulatornim propisima i ovisno o tome proizvodi za samoliječnje se djele na lijekove koji se izadju bez liječničkog recepta, medicinske proizvode za samoliječenje, dodatke prehrani, kozmetiku sa posebnom namjenom i predmete opće uporabe za samoliječenje i prevenciju.

Comments are closed.