Aktivnosti

HUPBR želi postići svoje ciljeve kroz sljedeće aktivnosti:

1. Razvoj javno-zdravstvenog djelovanja kroz informiranje i educiranje svih zainteresiranih skupina o sigurnom i učinkovitom samoliječenju i prevenciji
Važna uloga HUPBR-a je informiranje i savjetovanje javnosti, članova Udruge, svih zdravstvenih djelatnika, državnih institucija te ostalih zainteresiranih skupina za odgovorno samoliječenje i prevenciju. Tu ćemo ulogu ostvarivati uspostavljanjem web stranice Udruge na Internet-u, organiziranjem edukativnih seminara te izdavanjem publikacija u svrhu informiranja i educiranja svih zainteresiranih skupina o sigurnom i učinkovitom samoliječenju.

2. Aktivno sudjelovanje u pripremama prijedloga zakona i drugih propisa
Znanje i iskustvo svojih članova HUPBR će koristiti kroz savjetodavnu ulogu i suradnju u pripremama i razvoju državnih smjernica te prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na samoliječenje i prevenciju. U svrhu provođenja ovog cilja HUPBR će surađivati sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi (MZSS), Hrvatskom agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) i Hrvatskom agencijom za hranu (HAK).

3. Unaprjeđenje transparentnog i kompetitivnog tržišnog natjecanja
HUPBR potiče dijalog i suradnju svih svojih članova te ostalih zainteresiranih skupina na području samoliječenja i prevencije. Radi unapređenja transparanetnog i kompetitivnog tržišnog natjecanja HUPBR će izraditi Kodeks ponašanja (Code of Practice).

4. Zaštita i promicanje prava i interesa članova Udruge s tijelima državne vlasti, medijima i distributerima lijekova
HUPBR će aktivno i redovito prikupljati i pripremati informacije iz područja zdravstva, politike, javne uprave i gospodarstva od interesa za sve članove Udruge te temeljem istih izrađivati potrebne analize, izvještaje i pokazatelje od općeg interesa za razvoj tržišta proizvoda za samoliječenje.

5. Zaštita i promicanje prava i interesa članova Udruge na međunarodnoj razini
HUPBR će surađivati s međunarodnim organizacijama u svrhu promicanja i ostvarenja ciljeva Udruge kroz članstvo u AESGP (Association of the European Self-Medication Industry).

Comments are closed.