Ciljevi

HUPBR nastoji predstaviti članove Udruge i njihove zajedničke ciljeve uzimajući u obzir javno-zdravstveni interes. Naš je cilj stvaranje povoljne socijalne i političke klime za samoliječenje i prevenciju u čijem su središtu pacijent i javno ljekarništvo. HUPBR će u svojim aktivnostima nastojati istaknuti važnost brige za vlastito zdravlje promovirajući odgovorno samoliječenje i prevenciju kao važan dio javno-zdravstvenog sustava.

• razvoj javno-zdravstvenog djelovanja kroz informiranje i educiranje svih zainteresiranih
skupina o sigurnom i učinkovitom samoliječenju i prevenciji
• aktivno sudjelovanje u pripremama prijedloga zakona i drugih propisa
• unaprjeđenje transparentnog i kompetitivnog tržišnog natjecanja
• zaštita i promicanje prava i interesa članova Udruge s tijelima državne vlasti, medijima i
distributerima lijekova;
• zaštita i promicanje prava i interesa članova Udruge na međunarodnoj razini

Comments are closed.