Misija

Misija HUPBR-a je osigurati i stvoriti povoljnu, pozitivnu klimu za razvoj tržišta proizvoda za samoliječenje i prevenciju u čijem će središtu biti svaki građanin koji će moći odgovorno brinuti za vlastito zdravlje. HUPBR će svojim djelovanjem poticati dostupnost kvalitetnih, sigurnih i učinkovitih proizvoda za samoliječenje i prevenciju.

Comments are closed.