Samoliječenje donosi bolje zdravstvene rezultate, učinkovitije zdravstvo i produljenje životnog vijeka!

TRANSPARENTNO REGULATORNO OKRUŽENJE STVARA POZITIVNU KLIMU ZA RAZVOJ PROIZVODA ZA SAMOLIJEČENJE, A MOGUĆNOST SAMOLIJEČENJA ZA PACIJENTA ZNAČI VEĆE OPĆE ZADOVOLJSTVO SVOJIM ZDRAVLJEM, POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA I VEĆU NEOVISNOST.

Hrvatska udruga proizvođača bezreceptnih proizvoda, HUPBR/CASI, (u daljem tekstu Udruga) osnovana je 2010. godine kao udruga proizvođača i distributera bezreceptnih proizvoda, a s ciljem zaštite i promicanja prava i interesa članica i unaprjeđenjem transparentnog i kompetitivnog tržišnog natjecanja. Svoje ciljeve udruga ostvaruje aktivnim sudjelovanjem u pripremi prijedloga propisa, u uskoj suradnji s Ministarstvom zdravlja i HALMED-om, kao i provođenjem javnozdravstvenih akcija usmjerenih na informiranje i educiranje svih zainteresiranih skupina (javnosti, ljekarnika i obiteljskih liječnika) o sigurnom i učinkovitom samoliječenju.
Uz to, svojim članstvom u AESGEP-u (Association of the European Self-Medication Industry) udruga prikuplja informacije o regulativi i najboljoj europskoj praksi u ovom području. Članovi udruge su sve relevantne tvrtke na hrvatskom tržištu.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
Ulazak u Europsku uniju obvezao je Republiku Hrvatsku na uvođenje PDV-a na lijekove. Shodno prijedlogu izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost, od 01.01.2013. uvedena je stopa PDV-a od 5% na lijekove koji se nalaze na Listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Europska praksa (shodno podacima AESGEP-a iz 06/2012) pokazuje da je u najvećem broju država članica (u 25 od 27 članica) za lijekove propisana snižena stopa PDV-a. Od 25 navedenih država članica koje primjenjuju sniženu stopu PDV-a na lijekove, u njih 20 primjenjuje se ista snižena stopa na sve lijekove, bez obzira na njihov status (ista stopa na receptne lijekove, tj. one na listama osiguranja, kao i bezreceptne lijekove). U pet zemalja se na bezreceptne lijekove primjenjuje snižena stopa PDV-a, ali u većem iznosu u odnosu na receptne lijekove. Posebno želimo istaknuti da se i u svim državama koje se shodno hrvatskim propisima smatraju referentnim, u postupku izračuna cijena lijekova (Italija, Francuska, Slovenija, Španjolska, Češka) primjenjuje snižena stopa PDV-a na sve lijekove, bez obzira na njihov status.

Možemo zaključiti da je prevladavajuća praksa u Europskoj uniji primjena snižene stope PDV-a na sve lijekove.

SAMOLIJEČENJE
Briga o vlastitom zdravlju je, naime, cjeloživotna navika, dio kulture i način življenja. Procjenjuje se da se čak 40 posto kroničnih bolesti može spriječiti boljom brigom za zdravlje u svakoj životnoj dobi. Odluke na koje Udruga HUPBR/CASI želi potaknuti pojedince su: tjelesna aktivnost, zdravija prehrana, odustajanje od loših navika poput pušenja i odgovorno samoliječenje.

Samoliječenje nije samo liječenje simptoma bolesti, uzimanje lijekova bez recepta, nego i spremnost pojedinca da zna očuvati i brinuti se za svoje zdravlje, da zna potražiti informacije koje su mu potrebne, te da zna potražiti pravu pomoć (liječnika ili ljekarnika) u pravo vrijeme. Samoliječenje se sastoji od niza aktivnosti koje pojedinci poduzimaju, bilo sami ili u suradnji sa zdravstvenim djelatnicima, kako bi sačuvali svoje zdravlje, liječili lakše tegobe, ali i spriječili nastanak bolesti. Samoliječenje donosi dobre zdravstvene rezultate, učinkovitije zdravstvene usluge, bolje upravljanje simptomima i produljenje životnog vijeka. Za pacijenta ovo znači veće opće zadovoljstvo svojim zdravljem, poboljšanje kvalitete života i veću neovisnost. CASI je u suradnji s GfK proveo istraživanje tržišta. Cilj istraživanja je bio doznati stavove opće populacije, ljekarnika i liječnika opće medicine o samoliječenju, OtC proizvodima i brizi o vlastitom zdravlju.

Pokazalo se da bi čak 75 posto pacijenata u Hrvatskoj htjelo manje odlaziti liječniku te brigu o vlastitom zdravlju uzeti u svoje ruke. Pri tom njih čak 64 posto svoje ljekarnike doživljava kao savjetnike za blaže bolesti. Istraživanje nam je pokazalo da su pacijenti sve više zainteresirani za poboljšanje vlastitog zdravlja, ali i da žele više informacija o tome kako se mogu sami pobrinuti za blaže bolesti. Svima nama u zdravstvenom sustavu je u interesu educiran pojedinac koji može odgovorno primijeniti samoliječenje, ali i dugoročno se pobrinuti o vlastitom zdravlju zdravim življenjem koje je zasad najsigurnija metoda prevencije brojnih kroničnih bolesti.

Transparentno regulatorno okruženje stvara i pozitivnu klimu za razvoj proizvoda za samoliječenje, pri čemu uloga ljekarnika postaje sve naglašenija u informiranju i educiranju pojedinaca. Liječnici obiteljske medicine procjenjuju da je od svih pacijenata koji ih mjesečno posjete čak do 30 posto pacijenata s blažim bolestima, a većina ih ljekarnike smatra kompetentnima za preuzimanje tih pacijenata, pokazalo je istraživanje. Čak 90 posto pacijenata s blažim bolestima je odgovorilo da žele više savjeta i uputa o lijekovima i načinima samoliječenja od svog ljekarnika. Stoga Udruga smatra da bi zakonodavac trebao potaknuti samoliječenje kroz primjenu jedinstvene stope PDV-a na lijekove, od 5%, bez obzira na njihov status. Na taj način, Hrvatska bi se pomaknula s dna europske ljestvice potrošnje bezreceptnih lijekova, a posredno bi se smanjilo i izdvajanje za zdravstvo iz državne blagajne.

This entry was posted in Nekategorizirano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.